.

Yönetim

Yüksekokul Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Ersan OKATAN
Müdür
ersanokatan@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 7601
Yüksekokul Müdür Yardımcıları
Dr. Öğr. Üyesi Mesut KOÇ
Müdür Yardımcısı
mesutkoc@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 7604
Öğr. Gör. Bahtiyar USLU
Müdür Yardımcısı
bahtiyaruslu@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 7603
Yüksekokul Sekreteri
Fuat Naci KÖSE
Yüksekokul Sekreteri
fnkose@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 7602
Yüksekokul Yönetim Kurulu
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman GÖKOVA - Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ersan OKATAN - Yükseokul Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Mesut KOÇ - Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Bahtiyar USLU - Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ÜNAL - Üye
Doç. Dr. Habib DOĞAN - Üye
Yüksekokul Kurulu
Dr. Öğr. Üyesi Ersan OKATAN - Yüksekokul Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Mesut KOÇ - Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Bahtiyar USLU - Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ÜNAL - Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Habib DOĞAN - Bölüm Başkanı
Birim Danışma Kurulu
Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ÜNAL - Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Ersan OKATAN - Yüksekokul Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Mesut KOÇ - Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Bahtiyar USLU - Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Habib DOĞAN - Bölüm Başkanı

yüksekokulumuz

  • yüksekokulumuz
  • misyon - vizyon
  • yönetim