.

Kalite Güvence Sistemi PUKÖ Döngüsü


kalite

  • kalite komisyonu
  • birim süreç şemaları
  • organizayon şeması
  • MAKU kalite yönergesi
  • YÖK Akreditasyon
  • MAKÜ kalite yönergesi