.

Misyon Vizyon ve Hedefler

MİSYON
Yüksekokul misyonu; çağın gerektirdiği bilimsel yeterliliklere sahip, yerele kök salmış ancak evrensel değerlere açık, bilimin rehberliğini ilke edinen, yapıcı ve eleştirel düşünebilen, özgür ve özgürlükçü, etik değerleri önemseyen, doğa ve çevre bilinci gelişmiş, dinamik, araştırmacı, girişimci özelliklere sahip bireyler yetiştirmek ve bilimsel araştırma geliştirme faaliyetleri ile bölgesel ve ulusal sorunlara yönelik çözümler sunmaktır.VİZYON
Yüksekokul vizyonu; ürettiği bilgi, gerçekleştirdiği proje ve yetiştirdiği araştırmacı ve girişimci insan kaynağı ile yerel kalkınmaya odaklanmış, bölge ve ülkesinin gelişimine ışık tutan ve katkı sağlayan yenilikçi bir yüksekokul olmaktır.
Yöre, bölge ve ülke sorunlarına duyarlılık, kalkınma yönelimli, bilimsel üretkenlik, paydaşlarla işbirliği, uygulamalı ve meslek edindiren eğitim anlayışı, gelişim odaklılık, insan hak ve özgürlüklerine saygı, bilimsel etik kurallara uygun hareket etmek, fırsat eşitliği ve demokratiklik temel ilkeler olarak benimsenmiştir.HEDEFLER
Tarihsel birikimin farkında, yaşadığı coğrafyanın değerleriyle örtüşen, uluslararası düzeyde çalışmalar yürütebilecek beceri ve yeterlilikte, yaşadığı ortama yön verebilecek nitelikte gençler yetiştirmek hedefiyle çalışılmaktadır.

GUBYO-2023

kalite

  • kalite komisyonu
  • birim süreç şemaları
  • organizayon şeması
  • MAKU kalite yönergesi
  • YÖK Akreditasyon
  • MAKÜ kalite yönergesi