.

kalite komisyonu

Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kalite Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Mesut Koç (Başkan)

Öğr. Gör. Bahtiyar Uslu (Başkan Yrd.)

Doç. Dr. Habib Doğan (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Ünal Kartal (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Gökova (Üye)

Fuat Naci Köse (Yüksekokul Sekreteri)

Muhammet Rıza Akıntı (Öğrenci)kalite

  • kalite komisyonu
  • birim süreç şemaları
  • organizayon şeması
  • MAKU kalite yönergesi
  • YÖK Akreditasyon
  • MAKÜ kalite yönergesi