.

pedagojik formasyon genel bilgi ve uygulama esasları

Lisans programında eğitim vermekte olan birimimizde öğrencilerimiz isteğe bağlı olarak örgün eğitim ve öğretim süresi içinde (6. dönemden sonra) pedagojik formasyon eğitimi alarak bu alanda kariyer yapabilmektedirler.

Bu çerçevede 

1. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı "ÖğretmenlikAlanları, Atama ve Ders Okutma Esasları"nda yer alan öğretmen yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alınabilen alanlardaki fakülte/yüksekokul/konservatuvar öğrencileri pedagojik formasyon eğitimi alabileceklerdir. 

2. Birinci maddede tanımlanan alanlardaki fakülte/yüksekokul/konservatuvar programlarında, pedagojik formasyon eğitimi alabilecek örgün öğretim programındaki öğrenciler için tabloda yer alan formasyon eğitimi kapsamındaki seçmeli dersleri üçüncü sınıftan itibaren alabileceklerdir. Bu dersler Eğitim Fakültesinin koordinasyonunda açılacak ve öğrenci alımı yapılacaktır. 

3. Pedagojik Formasyon Eğitimi derslerinin AKTS’leri, öğrencinin kayıtlı olduğu programın müfredatında yer alan ve mezuniyet şartı olan derslerin toplam AKTS kredisine (240 AKTS’ye ) dahil edilmeyecektir.

4. Mezuniyetleri için; lisans eğitim ve öğretim süresi 4 yıl olan ve Pedagojik Formasyon Eğitimi alan öğrencilerin toplam AKTS kredisi 280’in altında, lisans eğitim ve öğretim süresi 5 yıl olan programlardaki öğrencilerin ise toplam AKTS kredisi 340’ın altında olmayacaktır.

5. 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren verilecek olan öğretmenlik uygulaması dersini alabilecek öğrenci sayısı Milli Eğitim Bakanlığı Atamaya esas öğretmenlik alanlarında, Burdur Milli Eğitim Müdürlüğünde kadrosu bulunan ve öğretmenlik uygulaması dersi için görevlendirilebilecek uygulama öğretmenleri ile ilgili dersi yürütecek üniversite öğretim elemanı sayısı esas alınarak belirlenecektir. Öğretmenlik uygulaması dersi için belirlenen kontenjan dahilinde, başvuru yapan öğrencilerin sıralamasında AGNO esas alınacaktır.

6. Pedagojik formasyon eğitimi kapsamında alınan ve başarılı olduğu seçmeli derslerin kredileri öğrencinin müfredatında yer alan derslerin toplam AKTS kredisine eklenecek, transkriptine yansıtılacak ve ağırlıklı genel not ortalamasını etkileyecektir.

7. Pedagojik formasyon eğitimi derslerini seçmeli ders olarak alan ancak tümünü tamamlamayan öğrencilerin transkriptinde sadece aldığı ve başarılı olduğu dersler yer alacaktır.

8. Öğrencinin diplomasında “Pedagojik Formasyon Eğitimini Tamamlamıştır.” ifadesinin yer alabilmesi için tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekmektedir (Öğretmenlik Uygulaması dersi dahil toplam 40 AKTS).

9.  Son sınıf öğrencisi olup bahar döneminde pedagojik formasyon derslerini seçmeli ders olarak alan ve kayıtlı olduğu programdan mezuniyet için gerekli tüm şartları yerine getiren öğrencilerin talep etmeleri halinde bahar yarıyılı sonunda mezuniyet işlemleri yapılacaktır.

10. Kayıtlı olduğu programın mezuniyet için gerekli tüm şartlarını yerine getiren ancak formasyon eğitimi kapsamında seçmeli ders almaya devam etmek istediğini yazılı olarak bildiren öğrenciler ise:

    a) Sonraki akademik dönem dersleri alarak öğrenciliği devam edecektir.  Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu (Öğretmenlik uygulaması hariç) veya güz döneminde formasyon seçmeli derslerini almaya devam edecektir.

    b) Pedagojik formasyon kapsamındaki tüm derslerden (Öğretmenlik Uygulaması dahil) başarılı olduktan sonra ilgili dönemin sonunda mezuniyet işlemleri yapılacak ve diplomalarında “Pedagojik Formasyon Eğitimini Tamamlamıştır.” ifadesi yer alacaktır.


Güz Dönem Dersleri

DERSİN ADI:

Rehberlik ve Özel Eğitim

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Eğitime Giriş


Bahar Dönem Dersleri

DERSİN ADI:

Sınıf Yönetimi 

Eğitim Psikolojisi 

Özel Öğretim Yöntemleri 

Öğretim Teknolojisi 

Öğretmenlik Uygulaması 


pedagojik formasyon menu

  • pedagojik formasyon genel bilgi
  • pedagojik formasyon usul-esasları ve formlar
  • öğretmenlik alanları, atama ve ders okutma esasları
  • pedagojik formasyon dersleri ve ders programı
  • öğretmenlik uygulaması dersi alabilecek ilgili öğretmenlik branşları ve öğrenci sayıları
  • pedagojik formasyon sık verilen cevaplar